Mapy kodowe państw

Tu znajdziesz mapy kodowe państw w Europie. To podstawa pracy każdego spedytora i pracownika firmy transportowej.

 

Zakazy jazdy UE

Bądź na bieżąco z zakazami jazdy dla samochodów ciężarowych na terenie Europy.

 

 Skontaktuj się z nami

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

OGRANICZENIA W RUCHU – 2019


   POLSKA - 2019

Dotyczy pojazdów
Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów
Obszar
W całym kraju
Zakaz
W dzień poprzedzający święto państwowe wymienione poniżej (od punktu c do k) od godz. 18:00 do godz. 22:00;
W święto państwowe wymienione poniżej od godz. 08:00 do godz. 22:00
W okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem roku szkolnego (od 28 czerwca do 1 września 2019 roku) :
od godz.18:00 do godz. 22:00 w piątek,
od godz.08:00 do godz.14:00 w sobotę,
od godz.08:00 do godz. 22:00 w niedzielę.
Wyjątki:

1. pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych RP, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
2. pojazdy biorące udział w usuwaniu awarii;
3. pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych;
4. pojazdy ratunkowe wykorzystywane w przypadku klęsk żywiołowych;
5. pojazdy uczestniczące w akcjach humanitarnych;
6. pojazdy pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymaniu;
7. pojazdy przeznaczone do przewozu żywych zwierząt;
8. pojazdy pracujące na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
9. pojazdy pracujące na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
10. pojazdy przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
11. pojazdy używane do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacja tych imprez;
12. pojazdy używane do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
13. pojazdy używane do przewozu lekarstw i środków medycznych;
14. pojazdy używane do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
15. pojazdy pracujące w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym;
16. pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
17. pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określonych poniżej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
18. pojazdy przeznaczone do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;
19. pojazdy przeznaczone do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;
20. pojazdy używane do przewozu towarów wyładowywanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji;
21. pojazdy używane w transporcie kombinowanym;
22. pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
23. pojazdy powracające z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski,
24. do pojazdów, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski,
25. pojazdy dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.
UWAGA:
Wyjątki wymienione powyżej od 6 do 21 punku dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.
Artykuły szybko psujące się i środki spożywcze
1. Mięso i podroby jadalne.
2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
5. Kwiaty cięte i doniczkowe oraz darń rolowana.
6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
7. Owoce świeże i mrożone.
8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
12. Cukry i wyroby cukiernicze.
13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
14. Napoje bezalkoholowe
15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
16. Buraki cukrowe.
17. Ziemniaki.
18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
19. Podłoże uprawowe pieczarek.
Święta państwowe 2019
a. 1 stycznia Nowy Rok
b. 6 stycznia Święto Trzech Króli (nie ma w tym dniu ograniczeń w ruchu)
c. 21 kwietnia Niedziela Wielkiej Nocy
d. 22 kwietnia Poniedziałek Wielkiej Nocy
e. 1 maja Święto Pracy
f. 3 maja Święto Państwowe
g. 9 czerwca Zielone Świątki
h. 20 czerwca Boże Ciało
i. 15 sierpnia Wniebowzięcie
j. 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych
k. 11 listopada Dzień Niepodległości
l. 25 grudnia Boże Narodzenie
m. 26 grudnia Drugi Dzień Bożego Narodzenia
Dodatkowe ograniczenia ruchu:
1. Zakaz w Warszawie
Dotyczy pojazdów
Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton, z wyłączeniem autobusów
Obszar
Warszawa
Zakaz
Codziennie w godzinach od 07:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 20:00.
Uwagi
- Zakaz powyższy nie będzie dotyczyć firm, które będą pracować na podstawie specjalnych zezwoleń, (identyfikatorów C16) wydawanych każdej firmie indywidualnie w przypadkach uzasadnionych koniecznością zachowania procesów technologicznych.
- Ruch tranzytowy niezwiązany z obsługą aglomeracji warszawskiej będzie odbywać się będzie po sieci dróg objazdowych wyznaczonych drogami krajowymi nr 50 i 62 oraz drogą krajową nr 60
- Ograniczenia w ruchu zrealizowane zostaną przy wykorzystaniu znaków drogowych przewidzianych przepisami prawa
- Na terenie Warszawy nadal utrzymane zostaną istniejące strefy graniczenia ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5 t i 10 t, do których wjazd wymagać będzie odrębnych identyfikatorów.
2. Zakaz w Ełku
Aktualnie realizowany jest projekt zamknięcia centrum miasta ze wszystkich stron dla pojazdów ciężarowych powyżej 14 t dmc. Znaki zakazu mają być ustawione na wszystkich
drogach wylotowych. Ruch ciężkich pojazdów będzie się odbywał tylko miejską obwodnicą. Z zakazu zostaną wyłączone samochody zaopatrzenia oraz firm mających swoją siedzibę w Ełku.
3. Zakaz w Łomży
Zakaz przejazdu przez Łomżę samochodów ciężarowych o masie powyżej 10 ton obowiązuje w godzinach od 22:00 do 06:00. Zakaz ten nie dotyczy pojazdów poruszających się w ruchu lokalnym, czyli do Łomży i z Łomży oraz pojazdów zarejestrowanych na terenie Powiatu Łomżyńskiego, a jedynie pojazdów przejeżdżających przez miasto tranzytem.
4. Zakaz we Wrocławiu
Pojazdy powyżej 18 ton mogą wjeżdżać do centrum poza porą szczytów komunikacyjnych.
Przedziały czasowe zezwalające na wjazd samochodów ciężarowych powyżej 18 ton DMC (4.00-6.00, 9.00-11.00, 20.00-22.00)
Tranzyt powinien odbywać się Autostradową Obwodnicą Wrocławia.
W przypadku docelowego miejsca podróży zlokalizowanego w obrębie strefy 18 ton, Wydział Inżynierii Miejskiej wydaje zezwolenia na niestosowanie się do znaków B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t) zlokalizowanych w ciągu: al. Brucknera, ul. Średzkiej, ul. Żmigrodzkiej, al. Karkonoskiej, ul. Opolskiej.
Wniosek o wydanie zezwolenia dostępny jest na stronach internetowych: www.wroclaw.pl oraz www.zdium.wroc.pl.
5. Zakaz w Toruniu
W Toruniu obowiązuje czasowy zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 18 ton. Ograniczenia dotyczą godzin: 6:00-9:00 oraz 13:00-19:00.
Zakaz ten nie dotyczy autobusów oraz następujących pojazdów trwale oznakowanych: Policji, Wojska, Straży Pożarnej, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Drogowego, Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego, Pogotowia Ciepłowniczego, Pogotowia Energetycznego oraz służb miejskich podczas wykonywania czynności służbowych oraz innych podmiotów prowadzących działania w trybie niezwłocznym.
Zakaz ten nie dotyczy również pojazdów posiadających zezwolenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
6. Zakaz w Poznaniu
Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych o dmc przekraczającej 16 ton w godzinach 7-9 oraz 14-18. Więcej informacji na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
7. Zakaz w Gliwicach
Od 10 kwietnia 2012 roku w Gliwicach obowiązują ograniczenia ruchu dla ciężarówek powyżej 12 ton. Pojazdy ciężarowe nie mogą wjeżdżać do miasta w godzinach od 00:00 do 04:00, od 06:00 do 10:00 oraz od 14:00 do 18:00.
8. Zakaz w Nowej Soli
Od 7 maja 2012 roku obowiązuje nowa organizacja ruchu w mieście Nowa Sól. Tranzyt samochodów ciężarowych powyżej 15 ton jest zablokowany. Na wjazdach do strefy ustawione są znaki B5 informujące o zakazie.
9. Zakaz w Suwałkach
Od 7 sierpnia 2012 roku obowiązują ograniczenia ruchu na terenie miasta Suwałki pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 14 ton i 18 ton z wyłączeniem autobusów. Każdy pojazd dostawczy ważący więcej niż 14 i 18 ton musi posiadać specjalne pozwolenie na przejazd, które wydawane jest bezpłatnie przez Zarząd Dróg Zieleni w Suwałkach.
10. Zakaz w Sopocie
Od 1 grudnia 2012 roku obowiązuje zakaz wjazdu do Sopotu dla samochodów ciężarowych o dmc powyżej 24 ton. Znaki informujące o tym zakazie pojawią się na Al. Niepodległości. W przypadku konieczności wjazdu na teren Sopotu samochodu o masie powyżej 24 ton, będzie to wymagało uzyskania specjalnej zgody Zarządu Dróg i Zieleni Sopotu.
11. Zakaz w Płocku
W połowie stycznia urząd miasta opublikuje schemat "Stop tirom" - plan miasta z wszelkimi obostrzeniami dotyczącymi ruchu ciężarówek. A także regulamin przyznawania specjalnych pozwoleń na wjazd ciężkim samochodem do centrum Płocka. Będą one wydawane od marca.
12. Zakaz w Łodzi
Od 17 października 2016 roku pojazdy powyżej 12 ton nie mają możliwości wjazdu do Łodzi, a dopuszczone zostaną tylko dojazdy docelowe. Znaki znajdują się w 15 lokalizacjach.
13. Zakaz w Lublinie
Od 1 stycznia 2017 r. na terenie Lublina wprowadzony został całodobowy zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton. Możliwe jest wyrobienie zezwolenia w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie.

 
Odwiedź nas na facebooku

Strony internetowe dla firm transportowych

Jesteście z branży i nie macie strony www reprezentującej waszej firmy. Czas to nadrobić. Wykonujemy strony internetowe dla transportu i spedycji już od lat. Od podstawowych tzw wizytówek firm, po zaawansowane witryny z wielofunkcyjnością. Skontaktujcie się z nami i przedstawcie nam swoje potrzeby a my przygotujemy dla was projekt.

725 66 66 03